Bartniczka

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Świerczyny

Całkowita wartość inwestycji wynosi 287 792,62 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj.: 143 896,00,00 zł.

W ramach inwestycji przebudowano drogę gminną w miejscowości Nowe Świerczyny. Przebudowana została jezdnia (podbudowa oraz nawierzchnia) wraz z zjazdami do posesji i chodnikiem oraz odwodnieniem. Dla poprawy bezpieczeństwa wykonane zostało przejście dla pieszych.