Bądkowo

Przebudowa drogi gminnej Łowiczek-Tomaszewo w miejscowości Tomaszewo

Całkowita wartość inwestycji wynosi 384 729,97 zł. Jej realizacja współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości zadania, tj.: 192 364,00,00 zł.

6 września 2019 r. został odebrany i przekazany do eksploatacji odcinek drogi gminnej Łowiczek-Tomaszewo. Nowy odcinek łączy się z drogą wojewódzką nr 301 Lubanie – Osięciny.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Drogowe z Mogilna.